Report: Long-term coaching critical in retaining principals